Get Adobe Flash player

Wirtualne wystawy stałe

Ekspozycja "Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku".

 

Ekspozycja nieczynna

 

Freski Barokowe na Dolnym Śląsku

Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku powstało w 2013 roku na zlecenie Miasta Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Pomysłodawcą powstania muzeum był prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który wspólnie z mgr Danutą-Marią Chałat przygotował koncepcję internetowego portalu oraz specjalnej sali multimedialnej, które miały służyć dokumentacji, prezentacji i promocji barokowych fresków znajdujących się  terenie Śląska.

Freski barkowe A.Kozieł 1
Skąd się wziął pomysł stworzenia takiego muzeum? Nie ulega wątpliwości, że malarskie dekoracje freskowe to jedno z najcenniejszych i jednocześnie najmniej znanych dóbr kultury baroku na Śląsku. Integralnie związane z architekturą, stanowią one często najcenniejszą część wystroju wnętrz śląskich kościołów, klasztorów i pałaców. Powstałe na Śląsku w epoce baroku dekoracje freskowe nie ustępują pod względem poziomu artystycznego najlepszym realizacjom freskowym na terenie całej Europy Środkowej. Tworzyli je bowiem zarówno znakomici artyści miejscowi, jak Michael Willmann czy Georg Wilhelm Neunhertz, jak i przybysze z zewnątrz, wśród których byli tak wybitni freskanci, jak Johann Michael Rottmayr z Wiednia czy Cosmas Damian Asam z Monachium. Mimo licznych zniszczeń, do naszych czasów zachowało się na terenie Śląska około 200 różnego rodzaju barokowych dekoracji freskowych, wśród których są realizacje absolutnie wybitne w skali europejskiej, jak zespoły malowideł w kościele brackim pw. św. Józefa w Krzeszowie, kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu czy kościele Benedyktynów w Legnickim Polu.

Mimo tych niezaprzeczalnych walorów barokowych fresków na Śląsku, są one bardzo słabo znane szerszej publiczności. Na przeszkodzie stoi immobilność malowideł związanych na stałe z miejscem, w którym zostały wykonane, ekspozycja przedstawień często na dużej wysokości i w złym oświetleniu, ich kompleksowy i wieloprzedstawieniowy charakter oraz często zły ogólny stan zachowania. Zapoznanie się z tymi dziełami utrudnia także brak stałej dostępności, z czym mamy często do czynienia w małych kościołach filialnych i kaplicach oraz klasztorach. Powoduje to, że w przeciwieństwie do ruchomych dzieł sztuki eksponowanych w muzeach i galeriach w ramach wystaw stałych i czasowych, dekoracje freskowe w bardzo małym stopniu funkcjonują w powszechnym obiegu informacji o naszym dziedzictwie kulturowym.

Freski barkowe A.Kozieł 2
W rezultacie ogromny potencjał wystawienniczy znajdującego się na Śląsku zbioru malowideł freskowych o ciekawej tematyce i często znakomitym poziomie artystycznym jest prawie w ogóle niewykorzystany. Można to porównać do wielkiego, kilkupiętrowego muzeum, w którym są przechowywane wspaniałe dzieła najlepszych europejskich mistrzów malarstwa barokowego, ale które jest na stałe zamknięte dla widzów.

Freski barkowe A.Kozieł 3

Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku jest częścią Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach Zdroju. Wirtualne pokazy śląskich dekoracji freskowych odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanej sali multimedialnej, która znajduje się w budynku cieplickiego muzeum. Wykonawcą wyposażenia sali multimedialnej była firma 3D Media Partner (www.multimedialne.com). W ten sposób wirtualne malowidła z różnych miejsc na Dolnym Śląsku uzupełniają ekspozycję rzeczywistych barokowych fresków, które znajdują się we wnętrzach sal budynku dawnej prepozytury cystersów, a w którym obecnie mieści się Muzeum Przyrodnicze. Freski te, odkryte w 2011 roku i następnie poddane kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji, stanowią jeden z najwcześniejszych, najliczniejszych i najciekawszych ikonograficzne zespołów barokowych malowideł na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach!

Muzeum przyrodnicze budynek Sala z freskami w Muzuem

 

www.wirtualnefreski.pl

© Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie jest możliwe tylko za zgodą administratora strony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych