Get Adobe Flash player

Nowa Siedziba od 2013 r.

Obecna siedziba

Pomysłodawcą i inicjatorem przeniesienia Muzeum do centrum Cieplic do zespołu pocysterskiego, przywrócenia tradycji zbiorów Schaffgotschów i rozwinięcia szerszej działalności jest Dyrektor Stanisław Firszt, który działania te rozpoczął w 2 poł. 2008 roku a stały się one realne w poł. 2009 roku.

 Centrum Cieplic z lotu ptaka
Centrum Cieplic. Zespół pocysterski z lotu ptaka.
Widok od północnego-wschodu, fot. Cezary Wiklik© 2009 r. 

Historia klasztoru do 1945 roku i po 1945 roku

Historia klasztoru do 1945
(tekst: Stanisław Firszt)
 
Legendy mówią, że początki Cieplic wiążą się z odkryciem tu ciepłych źródeł. Zdarzenie to łączy się m.in. z książętami piastowskimi: Bolesławem Śmiałym, Bolesławem Krzywoustym, a także z Bolesławem Kędzierzawym. Najczęściej wymienia się jednak księcia Bolesława Wysokiego, który to będąc w tych okolicach na polowaniu ok. 1175 roku przypadkowo odkrył lecznicze właściwości miejscowego zdroju.
Bolesław Wysoki

Władca ten, syn Władysława Wygnańca księcia – seniora Polski, wychowany na wzorcach zachodnioeuropejskich, doceniał wielką rolę zakonów w procesie zagospodarowywania dotychczas mało wykorzystywanych gospodarczo obszarów. To on sprowadził cystersów na Śląsk i osadził ich w Lubiążu.

  

Czytaj więcej: Historia klasztoru do 1945 roku i po 1945 roku

Projekt "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013

loga

Po wyborze w dniu 04.08.2010 roku Wykonawcy (realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”) na zadanie inwestycyjne pod nazwą  „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” w dniu 12 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie „CASTELLUM” Sp. z o.o.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic. Projekt realizowany będzie w obrębie zabytkowego XVIII-wiecznego zespołu budynków dawnego klasztoru pocysterskiego. Ze względu na wartość historyczną i objęcie obiektu  ochroną konserwatorską poprzez wpisy do rejestru zabytków, podstawowym założeniem projektu jest  gruntowana renowacja oraz udostępnienie dla turystów krajowych i zagranicznych, kuracjuszy oraz mieszkańców Miasta Jelenia Góra zespołu pocysterskiego adaptacją części  budynku klasztoruna cele kulturalne.

Czytaj więcej: Projekt "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach"

MALOWIDŁA FRESKOWE W BUDYNKU DAWNEGO PROBOSTWA CYSTERSÓW W JELENIEJ GÓRZE – CIEPLICACH ZDROJU

(tekst Andrzej Kozieł)

                                                                
                                 Herb prepozytury cieplickiej

Herb prepozytury cieplickiej klasztoru cysterskiego w Krzeszowie (jedno z malowideł ściennych w skrzydle wschodnim budynku poklasztornego w Cieplicach)

W latach 2011–2012 w pomieszczeniach budynku dawnego probostwa krzeszowskich Cystersów w Cieplicach Śląskich odsłonięte zostały kompleksowe dekoracje freskowe, które powstały w końcu XVII wieku. Cieplickie malowidła najprawdopodobniej już w 1812 roku, po sekularyzacji dawnej prepozytury krzeszowskich Cystersów (w 1810 roku), zostały całkowicie zamalowane farbą klejową i pokryte cienką warstwą tynku. Późniejsi dziewiętnasto- i dwudziestowieczni autorzy, piszący o tym obiekcie, nie mieli świadomości istnienia ukrytej dekoracji freskowej. Co prawda, przed 1930 rokiem Günther Grundmann, ówczesny dolnośląski konserwator zabytków, po odbiciu fragmentu tynku odkrył malowidło freskowe na ścianie działowej w jednym z pomieszczeń parteru w skrzydle wschodnim (malowidło to wraz z chronostychem było od tego czasu widoczne). Błędnie jednak odczytał chronostych i uznał, że zainicjowana przez opata klasztoru Cystersów w Krzeszowie, Bernharda Rosę, barokowa przebudowa cieplickiego probostwa Cystersów po pożarze w 1671 roku, w tym także i wykonanie malowideł freskowych, miały miejsce w latach 1679–1684. Fragmenty malowideł freskowych były też widoczne w sali na piętrze w północno-wschodnim narożniku, gdzie odpadał tynk ściany północnej, niszczonej parą uchodzącą z nieszczelnych przewodów wentylacyjnych pralni Uzdrowiska, która funkcjonowała na parterze do początku 2010 roku.

Na początku 2011 roku, kiedy to rozpoczęły się prace budowlane mające na celu adaptację części budynku dawnego probostwa Cystersów w Cieplicach na siedzibę Muzeum Przyrodniczego, spod warstwy tynku odsłonięte zostały inne duże fragmenty dekoracji freskowej. Wówczas to zlecono Agnieszce Witkowskiej z Wrocławia wykonanie rozpoznawczych badań stratygraficznych. Ich wyniki nie pozostawiały wątpliwości, iż pod tynkami w wielu pomieszczeniach dawnego probostwa kryją się barokowe freski i to nie tylko o monochromatycznym lub ornamentalnym charakterze, lecz także ukazujące rozbudowane sceny figuralne. Podjęcie badań stylistycznych i ikonograficznych fresków, które przeprowadził prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Uniwersytetu Wrocławskiego, stało się jednak możliwe dopiero po ich pełnym odsłonięciu spod warstwy tynku oraz poddaniu kompleksowej konserwacji, co wykonała krakowska firma Ars Longa.

Czytaj więcej: MALOWIDŁA FRESKOWE W BUDYNKU DAWNEGO PROBOSTWA CYSTERSÓW W JELENIEJ GÓRZE – CIEPLICACH ZDROJU

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych