Muzeum w Koszalinie, organizator międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży "Muzealne Spotkania z Fotografią" zaprasza Państwa do udziału w XVIII edycji imprezy.

Regulamin:
Cel konkursu:
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu
3. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiająca w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.)
4. Podstawą wykonywania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie
5. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii
6. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm
7. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
8. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w przeprowadzeniu konkursu (przesyłka powinna być sztywno opakowana)
9. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz dopisek „MSzF 2018”
10. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa. Formularz znajduje się na stronie www.mszf.px.pl/zglo/pol.doc
11. Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF
12. Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum
13. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast
14. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę
15. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut
16. Multimedialny fotoreportaż powinien być zapisany na CD lub DVD w formacie MOV (kompresja: H.264, zalecana rozdzielczość: 720 x 576 / 768 x 576, klatki na sekundę: 25) albo w formacie WMV (Windows Movie Maker)
17. Fotokast w innym języku niż polski lub angielski wymaga dołączenia napisów bądź listy dialogowej w języku angielskim
18. CD lub DVD zawierające multimedialny fotoreportaż należy opisać na etykiecie płyty (schemat opisu – punkt 9)
19. Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa – fotokast”. Formularz znajduje się na stronie www.mszf.px.pl/zglo/pol_cast.doc
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej
3. Wyniki konkursu podane również będą na stronach internetowych muzeum
Zastrzeżenia organizatorów:
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
2. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane
3. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych (w internecie, prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs)
5. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane
Terminarz konkursu:
1. Nadsyłanie prac do 15.06.2018 r.
2. Ocena jury do 15.07.2018 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2018 r.
4. Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród – 20.09.2018 r.
Biuro organizacyjne:
Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11, fax 94 343 12 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.mszf.px.pl
                  ●