Moja Przygoda w Muzeum

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

– regulamin

 

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
 • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
 • grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
 • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania na stronie Muzeum, w zakładce Moja Przygoda w Muzeum):

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

UWAGA!

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.

Prace należy przysyłać do 25 czerwca danego roku na adres:

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

DZIAŁ EDUKACJI

RYNEK STAROMIEJSKI 1   

87 – 100 TORUŃ

tel. (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29

www.muzeum.torun.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przegląd finałowy nadesłanych w ramach Projektu prac odbędzie się na początku lipca. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury) wyłonią ok. 150 najciekawszych prac, które zaprezentowane zostaną w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Spośród prac o tematyce toruńskiej wyłoniona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Torunia. Jedna z Instytucji biorących udział w Projekcie, otrzyma Nagrodę za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Podczas trwania wystawy konkursowej (wrzesień – listopad), w plebiscycie publiczności (głosowanie na miejscu oraz internetowe) wyłonione zostaną nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy listopada danego roku) połączoną z wręczeniem nagród i finisażem wystawy. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:

 • nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;