PROTOKÓŁ

Z posiedzenia komisji z dnia 19.10.2017 r., dotyczący rozstrzygnięcia VII konkursu plastycznego cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu”

pt. „Ptaki naszego regionu”

W skład komisji wchodzą:

1. Przewodniczący – Leszek Kośny – pracownik Muzeum Przyrodniczego

2. członek Bożena Gramsz - pracownik Muzeum Przyrodniczego

3. członek – Karolina Matusewicz - pracownik Muzeum Przyrodniczego

Ilość prac, które wpłynęły do 15 października 2017 r.:

            1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeleniej Górze                                              1

            2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze                                              14       

            3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze                                              28

            4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze                                              16

            5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze                                              42

            6. Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze                                              52

            7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze                                            9

            8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze                                            33

            9. Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze                                            8

            10. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze                                          11

            11. Szkoła Podstawowa w Barcinku                                                              8

            12. Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim                                            32

            13. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie                                                       12

            14. Szkoła Podstawowa w Kopańcu                                                            11

            15. Szkoła Podstawowa w Kostrzycy                                                          13

            16. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach                                                  7

            17. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach                                                  17

            18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie                                          20

            19. Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie                                                  3

            20. Szkół Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach                                      10

            21. Szkoła Podstawowa w Podgórzynie                                                      16

            22. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach                                                          19

            23. Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie                                                         15

            24. Szkoła Podstawowa w Sosnówce                                                          29

            25. Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy                                               6

            26. Niepubliczna Szkoła Podstawowa

            „Eureka – szkoła z klasą” w Wałbrzychu                                                     24

            27. Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych                      12

           

  

        

                                                                                                 RAZEM:     468

Jury przyznało:

w kategorii klas I-III,

             I miejsce

                        Antonina Smolińska, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze     

           II miejsce      

                        Anna Wysocka, kl. II, Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

                        Jaromir Jędrocha, kl. II, Szkoła Podstawowa w Kopańcu

           III miejsce      

                        Maria Słabicka, kl. III, Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

                        Maja Hornik, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach          

           Wyróżnienie

                        Damian Szparkowski, kl. III, Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

           

             w kategorii klas IV-VI,

           I miejsce

                        Magdalena Rymarowicz, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

            II miejsce      

                        Julia Nowicka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze

                        Michał Ramus, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

           III miejsce      

                        Patrycja Pierzchała, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach

                        Aniela Głuszek, kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Eureka-szkoła z klasą” w Wałbrzychu

           Wyróżnienie

                        Julia Staniecka, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

                       

w kategorii klas VII i gimnazjalnych,

             I miejsce

                        Eliza Latusz, kl. III, Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

           II miejsce

                        Urszula Dyła, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze

                        Martyna Guzik, kl. II gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach

            III miejsce

                       Klaudia Dodajska, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze

                        Karol Chmielowski, kl. VII, Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie

           Wyróżnienie

                        Kamil Żukiewicz, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach